Δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα ΑΕΠΠ

Για τα δωρεάν μαθήματα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» έτος 2019-2020 διαβάστε τους όρους, τις  πρϋποθέσεις και στη συνέχεια συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής στη σελίδα του συνδέσμου 

http://www.paradoxinteractive.gr/aepp-free/