Τηλέφωνο παραγγελιών : (30) 2410.579896

Λίστα προϊόντων.

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

55,00 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ’ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα “Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον” του Κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών και αποτελεί ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Το DVD αυτό έχει σαν γενικό σκοπό οι μαθητές να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη μέσω των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά σχετικά προβλήματα με τα βοηθήματα που τους παρέχονται όπως σταυρόλεξα, παζλ, ασκήσεις ανακεφαλαίωσης κτλ. Παράλληλα σε κάθε κεφάλαιο θα βρείτε έναν συνοπτικό οδηγό εννοιών και όρων ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να κωδικοποιήσουν και να απομνημονεύσουν τις βασικές έννοιες.

Καλύπτει όλη την ύλη του βιβλίου και περιέχει μεγάλο αριθμό ασκήσεων και αναλυτικών παραδειγμάτων. Γίνεται εκτενή χρήση της εφαρμογής “Γλωσσομάθεια”, που μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν στη διεύθυνση http://spinet.gr/glossomatheia/download/

 

Προσφέρεται δωρέαν σαν Ανοικτή Άδεια Creative Commons (CC-ΒΥ-ΝC-SA) μέσω της Εθνικής Βιβλιοθήκης ή μέσω σχετικού αιτήματος με απευθείας επικοινωνία στους δημιουργούς τους προϊοντος μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. 

ISBN Εθνική βιβλιοθήκης 978-960-98235-4-8 

Το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο για αγορά.

Μοιράσου το

StumbleUponEmail
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
 1. Ανάλυση προβλήματος
 2. Η έννοια πρόβλημα.
 3. Κατανόηση προβλήματος.
 4. Δομή προβλήματος.
 5. Καθορισμός απαιτήσεων.
 6. Κατηγορίες προβλημάτων.
 7. Πρόβλημα και υπολογιστής.
 8. Οδηγός περιεχομένων
 9. Σύντομος οδηγός περιεχομένων
 10. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
 11. Σταυρόλεξο μικρό
 12. Σταυρόλεξο μεσαίο
 13. Σταυρόλεξο μεγάλο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
 1. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
 2. Τι είναι αλγόριθμος.
 3. Σπουδαιότητα αλγορίθμων.
 4. Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.
 5. Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου.
 6. Δομή ακολουθίας.
 7. Πίνακας διαφορών ψευδογλώσσας και ΓΛΩΣΣΑΣ
 8. Παράδειγμα βίντεο 1
 9. Παράδειγμα βίντεο 2
 10. Παράδειγμα βίντεο 3
 11. Παράδειγμα βίντεο 4
 12. Παράδειγμα βίντεο 5
 13. Άσκηση 1 – Αγορά νέας τηλεόρασης
 14. Απάντηση άσκησης 1
 15. Άσκηση 2 – Υπολογισμός παράστασης
 16. Απάντηση άσκησης 2
 17. Δομή Επιλογής.
 18. Παράδειγμα βίντεο 1
 19. Παράδειγμα βίντεο 2
 20. Παράδειγμα βίντεο 3
 21. Άσκηση 1 – Εύρεση μεγίστου
 22. Απάντηση άσκησης 1
 23. Άσκηση 2 – Δημιουργία ισοδύναμου προγράμματος
 24. Απάντηση άσκησης 2
 25. Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών.
 26. Παράδειγμα βίντεο 1
 27. Παράδειγμα βίντεο 2
 28. Παράδειγμα βίντεο 3
 29. Άσκηση 1 – Υπολογισμός Φόρου
 30. Απάντηση άσκησης 1
 31. Άσκηση 2 – Δείκτης Μάζας Σώματος
 32. Απάντηση άσκησης 2
 33. Εμφωλευμένες Διαδικασίες.
 34. Παράδειγμα βίντεο 1
 35. Παράδειγμα βίντεο 2
 36. Παράδειγμα βίντεο 3
 37. Άσκηση 1 – Μενού επιλογών
 38. Απάντηση άσκησης 1
 39. Άσκηση 2 – Δημιουργία διαγράμματος ροής
 40. Απάντηση άσκησης 2
 41. Δομή Επανάληψης.
 42. Παράδειγμα βίντεο 1
 43. Παράδειγμα βίντεο 2
 44. Παράδειγμα βίντεο 3
 45. Παράδειγμα βίντεο 4
 46. Παράδειγμα βίντεο 5
 47. Παράδειγμα βίντεο 6
 48. Παράδειγμα βίντεο 7
 49. Άσκηση 1 – Μενού επιλογών με έλεγχο τιμής
 50. Απάντηση άσκησης 1
 51. Άσκηση 2 – Υπολογισμός του Ν!
 52. Απάντηση άσκησης 2
 53. Άσκηση 3 – Συνάντηση αεροπλάνων στο Μακεδονίας
 54. Απάντηση άσκησης 3
 55. Άσκηση 4 – Κόκκοι ρυζιού σε σκακιέρα
 56. Απάντηση άσκησης 4
 57. Οδηγός περιεχομένων
 58. Σύντομος οδηγός περιεχομένων
 59. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
 60. Σταυρόλεξο μικρό
 61. Σταυρόλεξο μεσαίο
 62. Σταυρόλεξο μεγάλο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
 1. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
 2. Δεδομένα
 3. Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα
 4. Πίνακες
 5. Παράδειγμα βίντεο 1
 6. Παράδειγμα βίντεο 2
 7. Παράδειγμα βίντεο 3
 8. Παράδειγμα βίντεο 4
 9. Άσκηση 1
 10. Απάντηση άσκησης 1
 11. Άσκηση 2 – Ψηφοφορία μαθητών
 12. Απάντηση άσκησης 2
 13. Στοίβα
 14. Παράδειγμα βίντεο 1
 15. Άσκηση 1 – Κερματοδέκτης εισπράκτορα
 16. Απάντηση άσκησης 1
 17. Ουρά
 18. Παράδειγμα βίντεο 1
 19. Αναζήτηση
 20. Παράδειγμα βίντεο 1
 21. Άσκηση 1 – Λεξικό
 22. Απάντηση άσκησης 1
 23. Ταξινόμηση
 24. Παράδειγμα βίντεο 1
 25. Άσκηση 1 – Εύρεση πρώτων μαθητών
 26. Απάντηση άσκησης 1
 27. Άσκηση 2 – Θερμοκρασίες πόλεων
 28. Απάντηση άσκησης 2
 29. Οδηγός περιεχομένων
 30. Σύντομος οδηγός περιεχομένων
 31. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
 32. Σταυρόλεξο μικρό
 33. Σταυρόλεξο μεσαίο
 34. Σταυρόλεξο μεγάλο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
 1. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων
 2. Ανάλυση προβλημάτων
 3. Μέθοδοι σχεδίασης αλγορίθμων
 4. Οδηγός περιεχομένων
 5. Σύντομος οδηγός περιεχομένων
 6. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
 7. Σταυρόλεξο μικρό
 8. Σταυρόλεξο μεσαίο
 9. Σταυρόλεξο μεγάλο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
 1. Εισαγωγή στον προγραμματισμό
 2. Η έννοια του προγράμματος.
 3. Ιστορική αναδρομή.
 4. Γλώσσες μηχανής.
 5. Συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου.
 6. Γλώσσες υψηλού επιπέδου.
 7. Γλώσσες 4ης γενιάς.
 8. Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.
 9. Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων.
 10. Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος.
 11. Τμηματικός προγραμματισμός.
 12. Δομημένος προγραμματισμός.
 13. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
 14. Παράλληλος προγραμματισμός
 15. Προγραμματιστικά περιβάλλοντα.
 16. Παράδειγμα βίντεο 1
 17. Παράδειγμα βίντεο 2
 18. Οδηγός περιεχομένων
 19. Σύντομος οδηγός περιεχομένων
 20. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
 21. Σταυρόλεξο μικρό
 22. Σταυρόλεξο μεσαίο
 23. Σταυρόλεξο μεγάλο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
 1. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού.
 2. Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.
 3. Τύποι δεδομένων.
 4. Παράδειγμα βίντεο 1
 5. Άσκηση 1 – Τύποι δεδομένων
 6. Απάντηση άσκησης 1
 7. Σταθερές.
 8. Παράδειγμα βίντεο 1
 9. Μεταβλητές.
 10. Παράδειγμα βίντεο 1
 11. Αριθμητικοί τελεστές.
 12. Συναρτήσεις.
 13. Αριθμητικές εκφράσεις.
 14. Εντολή εκχώρησης.
 15. Παράδειγμα βίντεο 1
 16. Εντολές εισόδου-εξόδου.
 17. Παράδειγμα βίντεο 1
 18. Παράδειγμα βίντεο 2
 19. Δομή προγράμματος.
 20. Άσκηση 1 – Πράξεις με σταθερές
 21. Απάντηση άσκησης 1
 22. Οδηγός περιεχομένων
 23. Σύντομος οδηγός περιεχομένων
 24. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
 25. Σταυρόλεξο μικρό
 26. Σταυρόλεξο μεσαίο
 27. Σταυρόλεξο μεγάλο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
 1. Επιλογή και επανάληψη
 2. Εντολές Επιλογής
 3. Εντολή ΑΝ
 4. Παράδειγμα βίντεο 1
 5. Παράδειγμα βίντεο 2
 6. Παράδειγμα βίντεο 3
 7. Άσκηση 1 – Αντικαταστήστε την εντολή ΑΝ
 8. Απάντηση άσκησης 1
 9. Άσκηση 2 – Εκτέλεση με διαφορετικές τιμές
 10. Απάντηση άσκησης 2
 11. Άσκηση 3 – Χαρακτηρισμός βαθμολογίας
 12. Απάντηση άσκησης 3
 13. Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ
 14. Παράδειγμα βίντεο 1
 15. Εντολές επανάληψης
 16. Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
 17. Παράδειγμα βίντεο 1
 18. Άσκηση 1 – Υπολογισμός παραμονής χρήστη σε ιστοσελίδα
 19. Απάντηση άσκησης 1
 20. Άσκηση 2 – Υπολογισμός του Σ=1+2+..+Ν
 21. Απάντηση άσκησης 2
 22. Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
 23. Παράδειγμα βίντεο 1
 24. Άσκηση 1 – Εισαγωγή PIN
 25. Απάντηση άσκησης 1
 26. Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ
 27. Παράδειγμα βίντεο 1
 28. Παράδειγμα βίντεο 2
 29. Παράδειγμα βίντεο 3
 30. Παράδειγμα βίντεο 4
 31. Άσκηση 1 – Χρόνος αθλητή
 32. Απάντηση άσκησης 1
 33. Οδηγός περιεχομένων
 34. Σύντομος οδηγός περιεχομένων
 35. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
 36. Σταυρόλεξο μικρό
 37. Σταυρόλεξο μεσαίο
 38. Σταυρόλεξο μεγάλο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
 1. Πίνακες
 2. Μονοδιάστατοι πίνακες.
 3. Παράδειγμα βίντεο 1
 4. Παράδειγμα βίντεο 2
 5. Παράδειγμα βίντεο 3
 6. Άσκηση 1 – Καλύτερη βαθμολογία
 7. Απάντηση άσκησης 1
 8. Άσκηση 2 – Έσοδα επιχειρήσεων
 9. Απάντηση άσκησης 2
 10. Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες.
 11. Πολυδιάστατοι πίνακες.
 12. Παράδειγμα βίντεο 1
 13. Άσκηση 1 – Αγώνας ταχύτητας F1
 14. Απάντηση άσκησης 1
 15. Τυπικές επεξεργασίες πινάκων
 16. Παράδειγμα βίντεο 1
 17. Παράδειγμα βίντεο 2
 18. Παράδειγμα βίντεο 3
 19. Παράδειγμα βίντεο 4
 20. Παράδειγμα βίντεο 5
 21. Παράδειγμα βίντεο 6
 22. Άσκηση 1 – Συγχώνευση ταξινομημένων πινάκων
 23. Απάντηση άσκησης 1
 24. Οδηγός περιεχομένων
 25. Σύντομος οδηγός περιεχομένων
 26. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
 27. Σταυρόλεξο μικρό
 28. Σταυρόλεξο μεσαίο
 29. Σταυρόλεξο μεγάλο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
 1. Υποπρογράμματα
 2. Τμηματικός προγραμματισμός.
 3. Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων.
 4. Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.
 5. Παράμετροι.
 6. Διαδικασίες και συναρτήσεις.
 7. Ορισμός και κλήση συναρτήσεων.
 8. Ορισμός και κλήση διαδικασιών.
 9. Παράδειγμα κλήσης υποπρογράμματος
 10. Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.
 11. Παράδειγμα βίντεο 1
 12. Παράδειγμα βίντεο 2
 13. Παράδειγμα βίντεο 3
 14. Άσκηση 1 – Καλύτερες πωλήσεις
 15. Απάντηση άσκησης 1
 16. Άσκηση 2 – Πανελλαδικές εξετάσεις
 17. Απάντηση άσκησης 2
 18. Οδηγός περιεχομένων
 19. Σύντομος οδηγός περιεχομένων
 20. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
 21. Σταυρόλεξο μικρό
 22. Σταυρόλεξο μεσαίο
 23. Σταυρόλεξο μεγάλο

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Ήχος εκφώνησης

Ελληνικά

Φορμά

DVD

Διαθεσιμότητα

Άμεση

Έτος κυκλοφορίας

2011

Επιστροφή στην Αρχή
WordPress Image Lightbox
Κερδίστε 15% έκπτωση
με την εγγραφή σας στο NewsLetter
Μάθετε πρώτοι για τις νέες κυκλοφορίες των προϊόντων μας, τις εκπτώσεις και τα δωρεάν μαθήματα.