Φτιάξτε το δικό σας ιστολόγιο με το WordPress

Το νέο DVD με τίτλο “Φτιάξτε το δικό σας ιστολόγιο με το WordPress” είναι έτοιμο προς διάθεση. Το προϊόν αυτό απευθύνεται στους χρήστες που θέλουν να φτιάξουν το δικό τους blog ή δικτυακό τόπο, με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ο οδηγός σας μαθαίνει πως να αγοράσετε το πακέτο φιλοξενίας και […]